شروع کنید

آموزش فیزیک دوازدهم جلسه بیست و دوم (مبحث فوتوالکتریک )

آموزش فیزیک دوازدهم جلسه بیست و دوم (مبحث فوتوالکتریک )

در جلسه بیست و دوم آموزش فیزیک دوازدهم

وارد فصل پنجم فیزیک دوازدهم ریاضی و فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی میشیم.

اولین بخش آن ، موضوع اثر فوتوالکتریک یا پدیده فوتوالکتریک است

زمانی که یک فوتون ( که نوری با بسامد مناسب است ) به سطح فلزی بتابد

میتواند سبب جدا کردن و به حرکت در آوردن الکترون از آن سطح بشود .

به الکترون های جدا شده فوتوالکترون و به این فرآیند فوتوالکتریک میگویند.

هر فوتونی که تابیده میشود دارای انرژی مشخصی است .

مقدار انرژی فوتون از رابطه E=hf محاسبه میشود

در رابطه فوق E انرژی فوتون است

h ثابت پلانک است و f بسامد پرتو تابیده شده است .

در ادامه آموزش فیزیک دوازدهم به معادله فوتوالکتریک میرسیم

hf = w + k

در رابطه فوق hf بسامد پرتو تابیده شده است

w تابع کار فلز است که بصورت زیر تعریف میشود ؛

مقدار انرژی لازم برای جدا کردن الکترون از سطح فلز میباشد .

k نیز انرژی جنبشی الکترون های کنده شده است .

( نکته : ممکنه بسامد پرتو فرودی فقط منجر به کنده شدن الکترون ها شود و آنها را به حرکت در نیاورد )

در حالت فوق بسامد تابیده شده بسامد قطع و طول موجش طول موج قطع نام دارد .

و بدیهی است در معادله فوتوالکتریک در این حالت انرژی جنبشی صفر است .

در نتیجه میتوان گفت بسامد قطع یک فلز ( یعنی بسامدی که میتواند الکترون های سطح یک فلز را بکند )

برابر است با نسبت تابع کار آن فلز به ثابت پلانک

با من همراه باشید.

برای دریافت نمونه سوالات تستی و تشریحی این فصل اینجا کلیک کنید.

آموزش های صفحه اینستاگرام رو دنبال کنید با لمس اینجا 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *