شروع کنید

معادله مستقل از زمان فیزیک دوازدهم فصل اول

معادله مستقل از زمان فیزیک دوازدهم فصل اول

معادله مستقل از زمان از مهم ترین فرمول های فصل اول است . 

در فصل اول بعد از یادگیری مفاهیم اولیه حرکت شناسی به دو موضوع میرسیم : 

موضوع اول تحلیل نمودار های حرکت شناسی است . 

این نمودار ها شامل سه مرد است 

نمودار سرعت – زمان ، نمودار سرعت – زمان و نمودار شتاب – زمان 

در ادامه با معادله های مکان و سرعت آشنا می شویم 

در ادامه با انواع حرکت در فیزیک آشنا می شویم . 

نوع اول حرکت ، حرکت یکنواخت است که در آن سرعت ثابت و شتاب صفر است .

نوع دوم حرکت ، حرکت شتابدار است که در آن سرعت متغیر است . 

چهار فرمول برای تحلیل حرکت شتابدار لازم و ضروری است . 

اولی معادله مکان – زمان است 

فرمول دوم معادله سرعت – زمان است 

فرمول سوم معادله مستقل از شتاب است 

و رابطه چهارم که موضوع این ویدیو است ، معادله مستقل از زمان است  

به کمک رابطه مستقل از زمان میتوانیم سرعت اولیه ، سرعت نهایی و شتاب ، جابجایی را بدست آوریم . 

با من همراه باشید تا نحوه استفاده از این فرمول را یاد بگیرید

نمونه سوالات بیشتر حرکت شناسی فیزیک دوازدهم را اینجا ببینید 

آموزش های صفحه اینستاگرام رو دنبال کنید با لمس اینجا 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.