شروع کنید

آموزش قانون کولن فیزیک یازدهم

آموزش قانون کولن فیزیک یازدهم

در این ویدیو به آموزش قانون کولن از فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی می پردازیم .

در فصل اول فیزیک یازدهم در ابتدا نکاتی از بارهای الکتریکی می آموزیم ؛ 

چگونگی باردار شدن اجسام 

پایستگی بار الکتریکی 

کوانتیده بودن بار الکتریکی 

و قضیه بنیادی الکترواستاتیک 

طبق قضیه بنیادی الکترو استاتیک بین ذرات باردار نیروی الکتریکی وجود دارد 

ذرات هم نام یک دیگر را دفع میکنند و ذرات نام هم نام یکدیگر را جذب میکنند  

این نیروی جاذبه و دافعه به کمک قانون محاسبه می شود . 

در ادامه آموزش قانون کولن به تعریف و بیان فرمول اشاره میکنیم 

 

طبق قانون کولن ، نیروی الکتریکی بین ذرات باردار با حاصلضرب اندازه بارها رابطه مستقیم 

و با مربع فاصله بین آنها رابطه عکس دارد 

بار الکتریکی را با نماد q 

فاصله بین ذرات را با نماد r 

و نیروی الکتریکی را با نماد F نشان میدهیم . 

از قانون کولن در امتحانات نوبت اول و نوبت دوم فیزیک یازدهم 

و در کنکور سراسری همه ساله سوال مطرح می شود . 

 

برای دیدن حل و تحلیل یک تست از قانون کولن اینجا کلیک کنید 

 

سوالات قانون کولن به چهار دسته تقسیم می شود 

 

تیپ اول قانون کولن فیزیک یازدهم:

مجاسبه نیروی بین دو بار با مجهول بودن یکی از پارامتر ها

تیپ دوم قانون کولن :

محاسبه نیرو بعد از تماس دادن دو کره.

بعد از تماس دادن دو کره با یکدیگر بین آنها الکترون مبادله میشود.

تا جایی که بار آنها مساوی هم و برابر با میانگین بار های اولیه شود.

تیپ سوم :

مقایسه نیروی الکتریکی در دو حالت مختلف که در آنها هر یک از بارها و فاصله میتواند تغییر کند

 

تیپ چهارم : 

 

محاسبه نیروی خالص ناشی از چند ذره باردار 

آموزش های صفحه اینستاگرام رو دنبال کنید با لمس اینجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.