شروع کنید

چگالی فیزیک دهم فصل اول جسم حفره دار

چگالی فیزیک دهم فصل اول جسم حفره دار

مهم ترین بخش فصل اول فیزیک دهم مبحث چگالی است

چگالی برابر است با نسبت جرم یک جسم به حجم آن جسم .

مفهوم چگالی تراکم یک کمیت در کمیت دیگر است

که سه تیپ سوال دارد

؛ ۱- تیپ اول چگالی فیزیک دهم

: مقایسه چگالی دو جسم که کافیست بدانیم نسبت چگالی با نسبت جرم رابطه مستقیم و با نسبت حجم رابطه عکس دارد.

و به کمک این رابطه نسبت کمیت مجهول بدست می آید .

مثلا زمانی که جرم جسمی دوبرابر جسم جسم دیگر و حجم آن سه برابر جسم دیگر باشد

در آنصورت چگالی اش دوسوم جسم دوم است

۲- تیپ دوم:

محاسبه چگالی مخلوط یا آلیاژ کافیست نسبت مجموع جرم ها رو به مجموع حجم ها محاسبه کنیم .

۳- تیپ سوم :

چگالی جسم حفره دار : حجم حفره برابر است با اختلاف حجم ظاهری و حجم واقعی.

حجم ظاهری آن است که از بیرون دیده میشود و به کمک روابط هندسی محاسبه میشود

حجم واقعی آن است که به کمک جرم و چگالی بدست می آید

در این ویدیو یک تست از تیپ سوم حل میکنیم

با من همراه باشید و سوالات و اشکالاتتون رو بپرسید

برای دریافت سوالات تستی و تشریحی این مبحث اینجا کلیک کنید

آموزش های صفحه اینستاگرام رو دنبال کنید با لمس اینجا 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.