شروع کنید

ویژگی های مغناطیسی مواد فیزیک یازدهم فصل سوم

ویژگی های مغناطیسی مواد فیزیک یازدهم فصل سوم

یکی از مهم ترین مباحث فصل سوم فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی ویژگی های مغناطیسی مواد مییاشد

که در ادامه به توصیح آن میپردازیم

این بخش قسمت پایانی فصل سوم فیزیک یازدهم ریاضی است

در کتاب رشته تجربی نیز آخرین مطلب قبل از ورود به بحث القای الکترومغناطیسی است

مواد دیا مغناطیس :

بصورت ذاتی خاصیت مغناطیسی ندارند اما در حضور میدان قوی خارجی خاصیت مغناطیسی در آنها القا میشود و در خلاف جهت میدان خارجی در آنها میدان ایجاد میشود

مواد پارا مغناطیس :

این نوع مواد بصورت ذاتی خاصیت مغناطیسی دارند

در حضور میدان خارجی ، دوقطبی هایشان همسو میشود

مواد فرو مغناطیس :

بطور ذاتی دو قطبی مغناطیسی هستند

الف ) مواد فرومغناطیس نرم : این نوع مواد مغناطیسی فیزیک یازدهم در حضور میدان خارجی به سادگی آهنربا شده و با حذف آن میدان خارجی به سرعت این خاصیت را از دست میدهند

ب )مواد فرومغناطیس سخت : این نوع مواد در حضور میدان مغناطیسی خارجی به سختی آهنربا میشوند و با حذف این میدان تا مدت زمانی ، خاصیت آهنربایی را حفظ میکنند

در این ویدیو به حل یک تست از ویژگی های مغناطیسی مواد فیزیک یازدهم پرداخته ایم

لطفا با دقت ببینید !

برای دریافت نمونه سوالات تستی و تشریحی این فصل اینجا کلیک کنید.

آموزش های صفحه اینستاگرام رو دنبال کنید با لمس اینجا 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.