شروع کنید

میدان الکتریکی یکنواخت فیزیک یازدهم فصل اول

میدان الکتریکی یکنواخت فیزیک یازدهم فصل اول

در این ویدیو که مربوط به فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی است به بیان یک نکته مهم و یک حل یک تست از سالهای اخیر کنکور در بخش میدان الکتریکی یکنواخت پرداخته ایم

نکات مهم در میدان الکتریکی یکنواخت ؛

اگر دو صفحه باردار با بارهای مثبت و منفی در مقابل یکدیگر باشند

میدان الکتریکی تولید میشود

۰- جهت میدان همواره از صفحه مثبت به منفی است

۱- به ذره درون میدان نیرو وارد میشود که این نیرو با بزرگی میدان و اندازه بار متناسب است

۲- جهت نیروی الکتریکی وارد بر بار مثبت در جهت میدان است یعنی به سمت صفحه منفی

۳- جهت نیروی الکتریکی وارد بر بار منفی در خلاف جهت میدان است یعنی به سمت صفحه مثبت

۴- در صورتی که ذره در میدان جابجا شود روی آن کار انجام شده است ( منظور از جابجایی ، جابجایی مفید است )

۵- کار انجام شده روی ذره برابر با قرینه ی تغییرات انرژی درونی ذره است

۶- طبق قضیه کار و انرژی کار کل انجام شده برابر است با تغییرات انرژی جنبشی

در صورتی که ذره فقط تحت تاثیر نیروی میدان باشد

جهت دانلود فرمول های فصل اول فیزیک یازدهم اینجا کلیک کنید

آموزش های صفحه اینستاگرام رو دنبال کنید با لمس اینجا 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.