شروع کنید

آموزش فیزیک دوازدهم جلسه بیست و پنجم ( مبحث ساختار هسته )

آموزش فیزیک دوازدهم جلسه بیست و پنجم ( مبحث ساختار هسته )

در این جلسه از آموزش فیزیک دوازدهم به مبحث ساختار هسته می رسیم .

بخش ابتدایی فصل ششم فیزیک دوازدهم ریاضی

بخش دوم فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی

قصد داریم مفاهیم کلی مربوط به ساختار هسته را بیاموزیم .

هسته اتم از نوترون ها و پروتون ها تشکیل شده است که به طور کلی نوکلئون نامیده میشوند

نوترون بار الکتریکی ندارد و جرمش اندکی بیشتر از پروتون است.

تعداد پروتون های هسته را عدد اتمی (Z)مینامند

در عنصرهای مختلف متفاوت است.

در یک اتم خنثی ، تعداد پروتون های هسته با تعداد الکترون های دور هسته برابر است.

تعداد نوترونهای
هسته، عدد نوترونی ( N ) نامیده میشود.

همچنین مجموع تعداد کل پروتونها و نوترونها را عدد جرمی ( A )می نامند.

A = Z + N

ایزوتوپ ها:

ویژگی هاى هسته را تعداد پروتون ها و نوترونه اى آن تعیین میکند.

خواص شیمیایی هر اتم را تعداد پروتونهای هسته (عدد اتمی Z ) تعیین میکند.

به همین سبب هسته هایی که تعداد پروتون مساوی ولی تعداد نوترون متفاوت دارند خواص شیمیایی یکسانی دارند.

در نتیجه این هسته ها در جدول تناوبی عناصر هم مکان هستند و بنابراین ایزوتوپ (هم مکان) نامیده میشوند.

نیروی هسته ای :

بدیهی است نیروی رانشی قدرتمندی بین پروتون های هسته وجود دارد .

اما به چه علت هسته دچار واپاشی نمیشود ؟

در ادامه آموزش فیزیک دوازدهم به موضوع پایداری هسته میرسیم .

علت پایدار ماندن هسته این است که نیروی جاذبه ی قوی بین نوکلئون ها وجود دارد

این نیرو ، نیروی دافعه بین پروتون ها را خنثی میکند .

نکته : نیروی هسته ای کوتاه برد است و فقط در فاصله های کوتاه اثر میکند.

نکته : نیروی هسته ای مستقل از بار الکتریکی است .

به همین دلیل از منظر نیروی هسته ای ، تفاوتی بین پروتون و نوترون وجود ندارد

دلیل نامگذاری آن ها با نام عام نوکلئون نیز همین است.

برای دریافت نمونه سوالات تستی و تشریحی این فصل اینجا کلیک کنید.

آموزش های صفحه اینستاگرام رو دنبال کنید با لمس اینجا 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *