شروع کنید

جزوات و فرمول ها

جزوه فیزیک دوازدهم

جزوه فیزیک دوازدهم

جزوه فیزیک دوازدهم شامل درسنامه و بانک سوالات تستی و تشریحی فصل اول فیزیک دوازدهم که یکی از مهم ترین فصل های فیزیک دبیرستان است حرکت بر خط راست میباشد…

جزوه فیزیک یازدهم

جزوه فیزیک یازدهم

جزوه فیزیک یازدهم شامل درسنامه و مثال و تست فیزیک یازدهم ریاضی شامل چهار فصل میباشد فصل اول با عنوان الکتریسیته ساکن به بررسی بار های الکتریکی در حالت ساکن…

جزوه فیزیک دهم

جزوه فیزیک دهم

جزوه فیزیک دهم به همراه درسنامه و سوالات تشریحی و تستی فیزیک دهم رشته ریاضی شامل پنج فصل است فصل اول با مفاهیم اولیه فیزیک شروع میشود ، در ادامه…

فرمول های فیزیک

فرمول های فیزیک دوازدهم در یک نگاه

در این مطلب به تمام فرمول های فیزیک دوازدهم دسترسی خواهید داشت . در سوالات و تست های درس فیزیک ، فرمول ها غالبا نقش مهمی دارند . قطعا همه…

فرمول های فیزیک دوازدهم

فرمول های فیزیک یازدهم در یک نگاه

در این مطلب به تمام فرمول های فیزیک یازدهم دسترسی خواهید داشت . در سوالات و تست های درس فیزیک ، فرمول ها غالبا نقش مهمی دارند . قطعا همه…

فرمول های فیزیک دوازدهم

فرمول های فیزیک دهم در یک نگاه

در این مطلب به تمام فرمول های فیزیک دهم دسترسی خواهید داشت . در سوالات و تست های درس فیزیک ، فرمول ها غالبا نقش مهمی دارند . قطعا همه…

بودجه بندی فیزیک دوازدهم

بودجه بندی فیزیک دوازدهم تجربی

در این نوشته بودجه بندی فیزیک دوازدهم تجربی در کنکور و همچنین بارم بندی فیزیک دوازدهم تجربی در امتحانات نهایی را میتوانید ببینید فیزیک دوازدهم تجربی شامل ۴ فصل می…

بودجه بندی فیزیک دوازدهم

بودجه بندی فیزیک دوازدهم ریاضی

در این نوشته بودجه بندی فیزیک دوازدهم ریاضی در کنکور و همچنین بارم بندی فیزیک دوازدهم ریاضی در امتحانات نهایی را میتوانید ببینید فیزیک دوازدهم تجربی شامل ۴ فصل می…