شروع کنید

آموزش فیزیک

نیروی عمودی سطح

نیروی عمودی سطح فیزیک دوازدهم فصل دوم

در این ویدیو به حل یک تست از نیروی عمودی سطح در فیزیک دوازدهم می پردازیم  نیروی عمودی سومین نیروی خاصی است که در کتاب فیزیک دوازدهم با آن مواجه…