شروع کنید

آموزش فیزیک

حل نمونه سوال فصل اول

حل تعدادی سوال از فصل اول کتاب فیزیک پایه دهم تحت عنوان فیزیک و اندازه گیری

فصل سوم ( مفهوم شار مغناطیسی )

آموزش بخش اول فصل ۴ کتاب فیزیک یازدهم ریاضی که البته در فصل سوم کتاب رشته تجربی است . از مباحثی که درک مفهوم آن بسیار مهم و تعیین کننده است شار مغناطیسی میباشد که در این ویدیو به آن پرداخته ایم

حل تست فیزیک دوازدهم فصل اول

حل نمونه تست های کنکور فصل اول فیزیک دوازدهم با عنوان حرکت شناسی. که در کنکور شامل ۳ الی ۴ تست مییاشد