شروع کنید

آموزش فیزیک

تغییر حالت فیزیک دهم

چگالی فیزیک دهم فصل اول ( آلیاژ )

محاسبه چگالی مخلوط یا آلیاژ کافیست نسبت مجموع جرم ها رو به مجموع حجم ها محاسبه کنیم به کمک رابطه اصلی چگالی به رابطه ی مستقل از جرم برسیم .

تغییر حالت فیزیک دهم

چگالی فیزیک دهم فصل اول جسم حفره دار

حجم حفره برابر است با اختلاف حجم ظاهری و حجم واقعی . ظاهری آن است که از بیرون دیده میشود وحجم واقعی به کمک فرمول چگالی محاسبه میشود

قاعده دست راست

شار مغناطیسی فیزیک یازدهم فصل چهارم مبحث

شار مغناطیسی از مهم ترین مباحث فیزیک یازدهم است که در فصل چهارم رشته ریاضی و فصل سوم رشته تجربی است
شار مغناطسیی به مفهوم میزان خطوط مغناطیسی گذرنده از یک مقطع است
عوامل موثر بر شار مغناطیسی عبارت اند از ؛
۱- میدان مغناطیسی
۲- مساحت پیچه گذرنده میدان
۳- زاویه بین خطوط میدان و خط عمود بر پیچه

القای الکترو مغناطیسی زمانی رخ میدهد که هر یک از این عوامل موثر بر شار تغییر کنند و منجر به تغییر شار مغناطیسی شوند

که در آن صورت نیروی محرکه القایی متوسط در پیچه برابر است با قرینه ی حاصلضرب تعداد دور های پیچه در آهنگ تغییرات شار مغناطیسی

این قرینه بودن باعث میشود که هرگاه تغییرات شار از نوع افزایش باشد ، علامت نیروی محرکه منفی شود و هرگاه تغییرات شار از نوع کاهش باشد علامت نیروی محرکه مثبت شود

در این ویدیو به حل یک تست از نمودار های شار مغناطیسی و نیروی محرکه القایی میپردازیم

قاعده دست راست

مدار های الکتریکی فیزیک یازدهم فصل دوم

در این ویدیو به یکی از پرچالش ترین مباحث فیزیک پایه پرداخته ایم

حل مدار چند حلقه ؛
مهم ترین اقدام برای حل اینگونه سوالات این است که نوع به هم بسته شدن مقاومت ها را تشخصی دهیم

سپس آنها را معادل بگیریم
در مرحله بعد به کمک مقاوت معادل و مدار تک حلقه ی ایجاد شده شدت جریان گذرنده از مدار و آن مقاومت معادل را محاسبه کنیم

سپس با استفاده از روابط محاسبه کنیم هر شاخه گذرنده چه شدت جریانی است

کلید : باز و بسته شدن کلید از نکات پرتکرار تست های کنکور سراسری است

کلید بسته : حالت عادی
کلید باز : حذف آن شاخه

لطفا با دقت ویدیو را ببینید

قاعده دست راست

میدان الکتریکی یکنواخت فیزیک یازدهم فصل اول

در این ویدیو که مربوط به فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی است به بیان یک نکته مهم و یک حل یک تست از سالهای اخیر کنکور در بخش میدان الکتریکی یکنواخت پرداخته ایم

تغییر حالت فیزیک دهم

تعادل گرمایی فیزیک دهم فصل چهارم

در این ویدیو به آموزش و تست زنی یکی از مهم ترین مباحث فیزیک پایه پرداخته ایم
تعادل گرمایی
مبحث شاخص فصل چهارم فیزیک دهم ریاضی و تجربی میحث تعادل گرمایی بین دو تا چند ماده است که در این ویدیو به سراغ آن رفته ایم

تغییر حالت فیزیک دهم

پایستگی انرژی مکانیکی فیزیک دهم فصل سوم

فصل سوم فیزیک دهم با عنوان کار و انرژی و توان یکی از مهم ترین فصل های فیزیک مکانیک بوده و همواره مورد توجه طراحان کنکور و سوالات امتحانی است
مبحثی که برای این ویدیو انتخاب کردیم ، پایستگی انرژی است ، البته در حضور نیروهای اتلافی

همچنین وجود بخشی از اطلاعات سوال در شکل میتواند از جذابیت های این تست باشد که به حل و بررسی آن میپردازیم

تغییر حالت فیزیک دهم

فشار مخزن فیزیک دهم فصل دوم

مهم ترین بخش از فصل دوم فیزیک دهم ، فشار شاره ها است و مسائل مربوط به لوله های آزمایشگاهی است
نکته و راه حل اصلی برای حل این سوالات ، نکته ی نقاط همتراز است ؛ هرگاه دو نقطه از یک شاره در یک ارتفاع باشند ، آن دو همتراز هستند و دارای فشار یکسانی میباشند

مسائل مربوط به بارومتر و مانومتر ها مهم ترین مسائل این فصل هستند که در این ویدیو علاوه بر مرور نکات این بخش به حل یک تست از آن پرداخته ایم ، با من همراه باشید

تغییر حالت فیزیک دهم

چگالی فیزیک دهم فصل اول

در این ویدیو به حل یک تست از مبحث چگالی که مربوط به فصل اول فیزیک دهم ریاضی و تجربی است میپردازیم

مبحث چگالی مهم ترین بخش این فصل بوده و احتمال طرح سوال از آن در کنکور سراسری و امتحانات پایه دهم خیلی بالا مییاشد

چگالی علی رغم داشتن تنها یک فرمول ، به صورت های متنوعی در آزمون ها مطرح میشود که مهم ترین آنها عبارت اند از
۱- چگالی آلیاژ ( مخلوط )
۲- چگالی جسم حفره دار
۳- مقایسه چگالی دو جسم

که برای هر یک از این موارد میبایست نکاتی را بلد باشیم

در این ویدیو یک تست از سوالات کنکور سالهای اخیر را حل کرده ایم و نکته ای از چگالی بیان شده است

حرکت شناسی فیزیک دوازدهم

نیمه عمر فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی

مبحث نیمه عمر از ساده ترین و پر تکرار ترین سوالات کنکور و امتحان نهایی درس فیزیک است که مربوط به بحث واپاشی هسته اتم بوده و در فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی و فصل ششم فیزیک دوازدهم ریاضی مطرح شده است .

در این ویدیو علاوه بر مرور نکات این بخش به حل یک تست جالب از این بخش میپردازیم که دیدن آن خالی از لطف نیست