شروع کنید

پایه یازدهم

سوالات جمع بندی فیزیک یازدهم ( جدید )

سوالات جمع بندی فیزیک یازدهم که استاندارد ترین و مهم ترین سوالات برای آمادگی در کنکور هستند حتما این تست هارو بزنید و بر اساس نقاط ضعف و قوت خودتون…