شروع کنید

مشاوره فیزیک

📚جایگاه کتاب درسی📚

فکر کنم همه هم نظر هستیم که کتاب درسی منبع کامل و کافی برای تسلط به فیزیک نیست و مارو مجبور میکنه که سراغ جزوه و کتاب کمک درسی بریم…

📕منبع حل تمرین واجب است📕

کتاب یا هر منبعی که تعداد بیشتری تست و تمرین در اختیار شما بگذارد ، لازم و ضروری است . کتاب درسی به هیچ عنوان نیاز حل تمرین شما را…

مفهوم رو دور نزن 🚫

بعضی از شما خیلی تاکید دارید که یک نکته ی همه فن حریف یا یک فرمول چند کاره یاد بگیرید و تستها و سوالای فیزیک رو باهاش حل کنید ….