شروع کنید

مشاوره فیزیک

کتاب درسی فیزیک

اهمیت کتاب درسی فیزیک

در این مطلب به بررسی اهمیت کتاب درسی فیزیک می پردازیم فکر کنم همه هم نظر هستیم که کتاب درسی منبع کامل و کافی برای تسلط به درس فیزیک نیست…

کتاب درسی فیزیک

📕منبع حل تمرین واجب است📕

کتاب یا هر منبعی که تعداد بیشتری تست و تمرین در اختیار شما بگذارد ، لازم و ضروری است . کتاب درسی به هیچ عنوان نیاز حل تمرین شما را…

فرمول های فیزیک

فرمول های فیزیک دوازدهم در یک نگاه

در این مطلب به تمام فرمول های فیزیک دوازدهم دسترسی خواهید داشت . در سوالات و تست های درس فیزیک ، فرمول ها غالبا نقش مهمی دارند . قطعا همه…

فرمول های فیزیک دوازدهم

فرمول های فیزیک یازدهم در یک نگاه

در این مطلب به تمام فرمول های فیزیک یازدهم دسترسی خواهید داشت . در سوالات و تست های درس فیزیک ، فرمول ها غالبا نقش مهمی دارند . قطعا همه…

فرمول های فیزیک دوازدهم

فرمول های فیزیک دهم در یک نگاه

در این مطلب به تمام فرمول های فیزیک دهم دسترسی خواهید داشت . در سوالات و تست های درس فیزیک ، فرمول ها غالبا نقش مهمی دارند . قطعا همه…

بودجه بندی فیزیک دوازدهم

بودجه بندی فیزیک دوازدهم تجربی

در این نوشته بودجه بندی فیزیک دوازدهم تجربی در کنکور و همچنین بارم بندی فیزیک دوازدهم تجربی در امتحانات نهایی را میتوانید ببینید فیزیک دوازدهم تجربی شامل ۴ فصل می…

بودجه بندی فیزیک دوازدهم

بودجه بندی فیزیک دوازدهم ریاضی

در این نوشته بودجه بندی فیزیک دوازدهم ریاضی در کنکور و همچنین بارم بندی فیزیک دوازدهم ریاضی در امتحانات نهایی را میتوانید ببینید فیزیک دوازدهم تجربی شامل ۴ فصل می…

کتاب درسی فیزیک

مفهوم رو دور نزن 🚫

بعضی از شما خیلی تاکید دارید که یک نکته ی همه فن حریف یا یک فرمول چند کاره یاد بگیرید و تستها و سوالای فیزیک رو باهاش حل کنید ….