شروع کنید

دوره ها

کلاس رایگان فیزیک

کلاس رایگان فیزیک

کلاس رایگان فیزیک از مبحث الکتریسیته ساکن صفر تا صد مفاهیم + حل تست در ابتدا به مفاهیم بار الکتریکی میپردازیم سپس به سراغ موضوع مهم قانون کولن میرویم و…