شروع کنید

پایه دوازدهم

معادله مستقل از زمان

همرسی دو متحرک فیزیک دوازدهم فصل اول

در این ویدیو به حل یک سوال از مبحث همرسی دو متحرک از فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی میپردازیم در فصل اول بعد از معرفی مفاهیم حرکت شناسی به انواع…

حرکت شناسی فیزیک دوازدهم

نیمه عمر فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی

مبحث نیمه عمر از ساده ترین و پر تکرار ترین سوالات کنکور و امتحان نهایی درس فیزیک است که مربوط به بحث واپاشی هسته اتم بوده و در فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی و فصل ششم فیزیک دوازدهم ریاضی مطرح شده است .

در این ویدیو علاوه بر مرور نکات این بخش به حل یک تست جالب از این بخش میپردازیم که دیدن آن خالی از لطف نیست

حرکت شناسی فیزیک دوازدهم

معادله ریدبرگ فیزیک دوازدهم فصل پنجم

معادله ریدبرگ که مربوط به محاسبه ی طول موج های اتم هیدروژن در طیف خطی آن است از مهمترین مباحث فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی و فصل پنجم فیزیک دوازدهم ریاضی است که در این ویدیو به حل یک تست از آن پرداخته ایم

حرکت شناسی فیزیک دوازدهم

بازتاب موج فیزیک دوازدهم فصل چهارم

اولین برهم کنش امواج ، بازتاب است که هم برای امواج مکانیکی و هم امواج الکترومغناطیسی اتفاق می افتد که همگی از قانون بازتاب عمومی پیروی میکند و در این تست به بررسی آن پرداخته ایم

حرکت شناسی فیزیک دوازدهم

آسانسور فیزیک دوازدهم فصل دوم

در این ویدیو به حل یک تست از مبحث آسانسور فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی میپردازیم . سوالات آسانسور در کنکور و امتحان نهایی به دو دسته تقسیم میشوند ۱-…

جمع بندی فیزیک

جمع بندی فیزیک دوازدهم

در این ویدیو که جلسه آخر طرح جمع بندی فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی است به حل سوالات آزمون شهریور سال ۹۹ رشته ریاضی میپردازیم

امیدوارم که این طرح برای شما عزیزان مفید بوده باشه

جمع بندی فیزیک دوازدهم

جمع بندی فیزیک دوازدهم

در این جلسه سوالات امتحان نهایی خرداد ۹۹ رشته ریاضی را حل میکنیم

با آرزوی موفقیت شما عزیزانم