شروع کنید

پایه دوازدهم

آموزش مبحثی پایه دوازدهم

فیزیک دوازدهم فصل ششم مبحث نیمه عمر

مبحث نیمه عمر از ساده ترین و پر تکرار ترین سوالات کنکور و امتحان نهایی درس فیزیک است که مربوط به بحث واپاشی هسته اتم بوده و در فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی و فصل ششم فیزیک دوازدهم ریاضی مطرح شده است .

در این ویدیو علاوه بر مرور نکات این بخش به حل یک تست جالب از این بخش میپردازیم که دیدن آن خالی از لطف نیست

آموزش مبحثی پایه دوازدهم

حل تست فیزیک دوازدهم فصل پنجم معادله ریدبرگ

معادله ریدبرگ که مربوط به محاسبه ی طول موج های اتم هیدروژن در طیف خطی آن است از مهمترین مباحث فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی و فصل پنجم فیزیک دوازدهم ریاضی است که در این ویدیو به حل یک تست از آن پرداخته ایم

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه سی ام

در این ویدیو که جلسه آخر طرح جمع بندی فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی است به حل سوالات آزمون شهریور سال ۹۹ رشته ریاضی میپردازیم

امیدوارم که این طرح برای شما عزیزان مفید بوده باشه

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه بیست و هفتم

در این ویدیو به مبحث نیمه عمر میپردازیم هنگامی که تعداد هسته های یک اتم مادر ، بعد از پرتوزایی به نصف مقدار اولیه اش میرسد ، نیمه عمر اتم…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه بیست و ششم

در این جلسه به موضوع واپاشی هسته اتم میپردازیم که در آن به بررسی واپاشی ذره آلفا ، واپاشی ذره بتا ، واپاشی پوزیترون و واپاشی گاما میپردازیم

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه بیست و پنجم

در این جلسه وارد فصل ششم فیزیک دوازدهم با عنوان فیزیک هسته میشویم که بخش دوم فصل ۴ فیزیک دوازدهم تجربی نیز هست

در ابتدا به ساختار هسته و سپس بررسی نیروی هسته ای و شرط پایداری هسته میپردازیم