شروع کنید

پایه یازدهم

معادل گیری مقاومت های الکتریکی

شار مغناطیسی فیزیک یازدهم

آموزش بخش اول فصل ۴ کتاب فیزیک یازدهم ریاضی که البته در فصل سوم کتاب رشته تجربی است . از مباحثی که درک مفهوم آن بسیار مهم و تعیین کننده است شار مغناطیسی میباشد که در این ویدیو به آن پرداخته ایم