شروع کنید

پایه یازدهم

قانون لنز فیزیک یازدهم

قانون لنز فیزیک یازدهم

قانون لنز فیزیک یازدهم موضوع این ویدیو است در این مبحث می آموزیم جهت جریان القایی را چگونه تعیین کنیم طبق قانون فارادی هرگاه شار مغناطیسی گذرنده از یک پیچه…

مدار الکتریکی فیزیک

مدار الکتریکی فیزیک

مدار الکتریکی فیزیک یازدهم از مهم ترین مباحث فیزیک کنکور است این مبحث یکی از بخش های فصل دوم فیزیک یازدهم رشته های ریاضی و تجربی است اهمیت این بخش…

تحلیل فیزیک قلم چی

تحلیل فیزیک قلمچی ۱۴ مرداد

تحلیل فیزیک قلمچی ۱۴ مرداد پایه یازدهم تجربی از فصل اول فیزیک یازدهم ( الکتریسیته ساکن ) و مبحث قانون کولن در این سوال سه ذره باردار روی سه راس…

تحلیل آزمون ماز

تحلیل آزمون ماز الکتریسیته ساکن

تحلیل آزمون ماز ۲۹ تیر ۱۴۰۱ الکتریسیته ساکن فصل اول فیزیک یازدهم و جزو مهم ترین مباحث کل فیزیک دبیرستان است سهم الکتریسیته ساکن در کنکور ۴ یا بعضا ۵…

برآیند میدان الکتریکی

برآیند میدان الکتریکی فیزیک یازدهم

در این ویدیو به حل یک تست از برآیند میدان الکتریکی حل میکنیم .  در فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی بعد از آشنایی با بار الکتریکی  سراغ محاسبه…

برآیند میدان الکتریکی

آموزش قانون کولن فیزیک یازدهم

در این ویدیو به آموزش قانون کولن از فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی می پردازیم . در فصل اول فیزیک یازدهم در ابتدا نکاتی از بارهای الکتریکی می…

برآیند میدان الکتریکی

خازن فیزیک یازدهم فصل اول

در این ویدیو به حل تست از مبحث خازن فیزیک یازدهم فصل اول می پردازیم.  خازن وسیله ای است که می تواند بار و انرژی الکتریکی را در خود ذخیره…

برآیند میدان الکتریکی

مدار الکتریکی فیزیک یازدهم فصل دوم

 مدار الکتریکی فیزیک یازدهم همه ساله از این مبحث در کنکور سوال مطرح میشود مهم ترین اقدام برای حل اینگونه سوالات این است که در ابتدا نوع به هم بسته…

برآیند میدان الکتریکی

مدار الکتریکی فیزیک یازدهم فصل دوم

حل مدار الکتریکی فیزیک یازدهم همه ساله از این مبحث در کنکور سوال مطرح میشود مهم ترین اقدام برای حل اینگونه سوالات این است که ابتدا نوع به هم بسته…

برآیند میدان الکتریکی

میدان الکتریکی فیزیک یازدهم فصل اول

در این ویدیو به یک نکته مهم از میدان الکتریکی فیزیک یازدهم می پردازیم  در فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی ابتدا با مفهوم بار الکتریکی آشنا می شویم…

برآیند میدان الکتریکی

قانون کولن فیزیک یازدهم فصل اول

یکی از مهم ترین مباحث فصل اول و کل کتاب در فیزیک یازدهم قانون کولن است. که در آن می آموزیم نیروی الکتریکی بین دو بار نقطه ای ساکن (بر…