شروع کنید

پایه دهم

تغییر حالت فیزیک دهم

چگالی فیزیک دهم فصل اول

در این ویدیو به حل یک تست از مبحث چگالی که مربوط به فصل اول فیزیک دهم ریاضی و تجربی است میپردازیم

مبحث چگالی مهم ترین بخش این فصل بوده و احتمال طرح سوال از آن در کنکور سراسری و امتحانات پایه دهم خیلی بالا مییاشد

چگالی علی رغم داشتن تنها یک فرمول ، به صورت های متنوعی در آزمون ها مطرح میشود که مهم ترین آنها عبارت اند از
۱- چگالی آلیاژ ( مخلوط )
۲- چگالی جسم حفره دار
۳- مقایسه چگالی دو جسم

که برای هر یک از این موارد میبایست نکاتی را بلد باشیم

در این ویدیو یک تست از سوالات کنکور سالهای اخیر را حل کرده ایم و نکته ای از چگالی بیان شده است

تغییر حالت فیزیک دهم

انبساط سطحی فیزیک دهم فصل چهارم

در این ویدیو به حل یک تست از انبساط سطحی فیزیک دهم و مبحث انبساط گرمایی میپردازیم مبحثی که در آن می آموزیم برای مواد مختلف و متناسب با عددی…

تغییر حالت فیزیک دهم

تعادل گرمایی فیزیک دهم فصل چهارم

یکی از مهم ترین و شاید سخت ترین مباحث کنکور ، مبحث تعادل گرمایی فیزیک دهم است. در این ویدیو به حل یک تست از کنکور سال های اخیر در…

تعادل گرمایی

تغییر حالت فیزیک دهم فصل چهارم

در تغییر حالت فیزیک دهم می آموزیم : هنگامی که به جسمی گرما بدهیم و یا از آن گرما بگیریم ؛ دمای جسم تغییر میکند . اما تا کجا ؟…

ترمودینامیک فیزیک دهم

انرژی جنبشی فصل سوم فیزیک دهم

در این ویدیو بخش اول فصل سوم کتاب فیزیک دهم را یاد میگیریم با عنوان انرژی جنبشی  انرژی مهم ترین مفهومی است که در سرتاسر فیزیک و علوم و مهندسی…

تغییر حالت فیزیک دهم

حل نمونه سوال فصل اول

حل تعدادی سوال از فصل اول کتاب فیزیک پایه دهم تحت عنوان فیزیک و اندازه گیری