شروع کنید

پایه دهم

چگالی فیزیک دهم

چگالی فیزیک دهم فصل اول

یکی از بخش های مهم در کنکور مبحث چگالی فیزیک دهم است  چگالی یعنی نسبت جرم یک جسم به حجم آن چگالی را با نماد (رو) نشان میدهیم و واحد…

چگالی فیزیک دهم

تبدیل واحد فیزیک دهم

در این جلسه به مبحث مهم تبدیل واحد فیزیک میپردازیم. تبدیل واحد بعد از درک مفهوم کمیت ها در فیزیک ، به مبحث یکا یا واحد میرسیم. مثلا برای کمیت…

چگالی فیزیک دهم

ترمودینامیک فیزیک دهم ریاضی فصل پنجم

در این ویدیو یک تست از ترمودینامیک فیزیک دهم ریاضی میکنیم ترمودینامیک فصل پنجم کتاب فیزیک دهم و ویژه رشته ریاضی است . در این فصل به بررسی رفتار گازها…

چگالی فیزیک دهم

انبساط حجمی فیزیک دهم فصل چهارم

در این ویدیو به مبحث انبساط حجمی فیزیک دهم میپردازیم در فصل چهارم فیزیک دهم ، بعد از یادگیری مفهوم دما به مقیاس های اندازه گیری دما میپردازیم . سپس…

چگالی فیزیک دهم

فیزیک دهم تغییر حالت فصل چهارم

در فصل چهارم فیزیک دهم تغییر حالت را می آموزیم هنگامی که به جسمی گرما بدهیم و یا از آن گرما بگیریم ؛ دمای جسم تغییر میکند . اما تا…

چگالی فیزیک دهم

گرما فیزیک دهم فصل چهارم

در این جلسه به حل یک تست از مبحث گرما فیزیک دهم می پردازیم  از مباحث مهم فصل چهار فیزیک دهم ریاضی و تجربی مبحث تغییر حالت فیزیکی مواد است…

تعادل گرمایی

تعادل گرمایی فیزیک دهم فصل چهارم

تعادل گرمایی فیزیک دهم یکی از مهم ترین و شاید سخت ترین مباحث فیزیک کنکور است . در فصل چهارم فیزیک دهم بعد از یادگیری مفاهیم دما ، انبساط گرمایی…

چگالی فیزیک دهم

انبساط گرمایی فیزیک دهم

در این ویدیو به مبحث انبساط گرمایی از فصل چهارم فیزیک دهم میپردازیم در فصل چهارم فیزیک دهم ، بعد از یادگیری مفهوم دما به مقیاس های اندازه گیری دما…

تعادل گرمایی

تعادل گرمایی آب و یخ فیزیک دهم

تعادل گرمایی آب و یخ در فیزیک دهم یکی از مهم ترین و شاید سخت ترین مباحث فیزیک کنکور است . در فصل چهارم فیزیک دهم بعد از یادگیری مفاهیم…

تعادل گرمایی

انرژی جنبشی فیزیک دهم فصل سوم

در این ویدیو به حل تعدادی سوال از فصل سوم فیزیک دهم و مبحث انرژی جنبشی میپردازیم. هر جسمی که سرعت داشته باشد انرژی جنبشی دارد. انرژی جنبشی را با…