شروع کنید

پایه دهم

آموزش میحثی پایه دهم

آموزش فیزیک دهم فصل اول مبحث تبدیل یکا

مثلا برای کمیت طول ؛ واحد هایی مثل متر ، سانتی متر و اینچ وجود دارد که به کمک آنها عدد کمیت طول را بیان و مطرح میکنیم و نکته ی مهم تر آن است که باید بلد باشیم این واحد های مختلف مربوط به یک کمیت را ، به یکدیگر تبدیل کنیم

آموزش میحثی پایه دهم

فیزیک دهم فصل اول چگالی جسم حفره دار

حجم حفره برابر است با اختلاف حجم ظاهری و حجم واقعی . ظاهری آن است که از بیرون دیده میشود وحجم واقعی به کمک فرمول چگالی محاسبه میشود

آموزش میحثی پایه دهم

فیزیک دهم فصل چهارم مبحث تعادل گرمایی

در این ویدیو به آموزش و تست زنی یکی از مهم ترین مباحث فیزیک پایه پرداخته ایم
تعادل گرمایی
مبحث شاخص فصل چهارم فیزیک دهم ریاضی و تجربی میحث تعادل گرمایی بین دو تا چند ماده است که در این ویدیو به سراغ آن رفته ایم

آموزش میحثی پایه دهم

فیزیک دهم فصل سوم مبحث پایستگی انرژی

فصل سوم فیزیک دهم با عنوان کار و انرژی و توان یکی از مهم ترین فصل های فیزیک مکانیک بوده و همواره مورد توجه طراحان کنکور و سوالات امتحانی است
مبحثی که برای این ویدیو انتخاب کردیم ، پایستگی انرژی است ، البته در حضور نیروهای اتلافی

همچنین وجود بخشی از اطلاعات سوال در شکل میتواند از جذابیت های این تست باشد که به حل و بررسی آن میپردازیم

آموزش میحثی پایه دهم

فیزیک دهم فصل دوم مبحث مانومتر

مهم ترین بخش از فصل دوم فیزیک دهم ، فشار شاره ها است و مسائل مربوط به لوله های آزمایشگاهی است
نکته و راه حل اصلی برای حل این سوالات ، نکته ی نقاط همتراز است ؛ هرگاه دو نقطه از یک شاره در یک ارتفاع باشند ، آن دو همتراز هستند و دارای فشار یکسانی میباشند

مسائل مربوط به بارومتر و مانومتر ها مهم ترین مسائل این فصل هستند که در این ویدیو علاوه بر مرور نکات این بخش به حل یک تست از آن پرداخته ایم ، با من همراه باشید

آموزش میحثی پایه دهم

فیزیک دهم فصل اول مبحث چگالی

در این ویدیو به حل یک تست از مبحث چگالی که مربوط به فصل اول فیزیک دهم ریاضی و تجربی است میپردازیم

مبحث چگالی مهم ترین بخش این فصل بوده و احتمال طرح سوال از آن در کنکور سراسری و امتحانات پایه دهم خیلی بالا مییاشد

چگالی علی رغم داشتن تنها یک فرمول ، به صورت های متنوعی در آزمون ها مطرح میشود که مهم ترین آنها عبارت اند از
۱- چگالی آلیاژ ( مخلوط )
۲- چگالی جسم حفره دار
۳- مقایسه چگالی دو جسم

که برای هر یک از این موارد میبایست نکاتی را بلد باشیم

در این ویدیو یک تست از سوالات کنکور سالهای اخیر را حل کرده ایم و نکته ای از چگالی بیان شده است

آموزش میحثی پایه دهم

فیزیک دهم فصل چهارم مبحث دمای تعادل

در این ویدیو به حل یک نمونه سوال تشریحی از مبحث تعدل گرمایی در فصل چهارم فیزیک دهم ریاضی و تجربی پرداخته ایم ، مبحثی که بسیار مورد توجه طراحان…