شروع کنید

جمع بندی فیزیک دوازدهم

آموزش فیزیک

آموزش فیزیک دوازدهم جلسه چهارم ( سقوط آزاد )

در جلسه چهارم آموزش فیزیک دوازدهم به مبحث سقوط آزاد میرسیم .  سقوط آزاد ویژه رشته ریاضی و بخش پایانی فصل اول فیزیک دوازدهم برای این رشته است.  در جلسات…

آموزش فیزیک دوازدهم

آموزش فیزیک دوازدهم جلسه دوم (حرکت یکنواخت)

در جلسه دوم آموزش فیزیک دوازدهم به حرکت یکنواخت میرسیم    در جلسه گذشته که مفاهیم اولیه حرکت شناسی مطرح شد ،  دیدیم که یک حرکت میتواند شتاب داشته باشد …

👇طرح جمع بندی فیزیک دوازدهم👇

Instagram برای ورود به صفحه اینستاگرام من و استفاده از طرح رایگان جمع بندی فیزیک دوازدهم ، آیکون فوق را لمس کنید