شروع کنید

جمع بندی فیزیک دوازدهم

جمع بندی فیزیک

جمع بندی فیزیک دوازدهم

در این ویدیو که جلسه آخر طرح جمع بندی فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی است به حل سوالات آزمون شهریور سال ۹۹ رشته ریاضی میپردازیم

امیدوارم که این طرح برای شما عزیزان مفید بوده باشه

جمع بندی فیزیک دوازدهم

جمع بندی فیزیک دوازدهم

در این جلسه سوالات امتحان نهایی خرداد ۹۹ رشته ریاضی را حل میکنیم

با آرزوی موفقیت شما عزیزانم