شروع کنید

جمع بندی فیزیک دوازدهم

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه سی ام

در این ویدیو که جلسه آخر طرح جمع بندی فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی است به حل سوالات آزمون شهریور سال ۹۹ رشته ریاضی میپردازیم

امیدوارم که این طرح برای شما عزیزان مفید بوده باشه

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه بیست و هفتم

در این ویدیو به مبحث نیمه عمر میپردازیم هنگامی که تعداد هسته های یک اتم مادر ، بعد از پرتوزایی به نصف مقدار اولیه اش میرسد ، نیمه عمر اتم…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه بیست و ششم

در این جلسه به موضوع واپاشی هسته اتم میپردازیم که در آن به بررسی واپاشی ذره آلفا ، واپاشی ذره بتا ، واپاشی پوزیترون و واپاشی گاما میپردازیم

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه بیست و پنجم

در این جلسه وارد فصل ششم فیزیک دوازدهم با عنوان فیزیک هسته میشویم که بخش دوم فصل ۴ فیزیک دوازدهم تجربی نیز هست

در ابتدا به ساختار هسته و سپس بررسی نیروی هسته ای و شرط پایداری هسته میپردازیم

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه بیست و چهارم

در این جلسه به بررسی مدل های اتمی شامل مدل اتمی تامسون ، مدل اتمی رادرفورد و مدل اتمی بور میپردازیم ناراسایی های مدل اتمی رادرفورد و همچنین موفقیت ها…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه بیست و سوم

در این جلسه که مربوط به فصل پنجم فیزیک دوازدهم ریاضی و فصل چهارم فیزیک دوازدهم ریاضی است ، به معادله ی ریدبرگ – بالمر میرسیم که از طریق آن…

فیزیک دوازدهم فصل چهارم تداخل امواج

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه بیست و یکم

در این جلسه آخرین بخش از موضوع موج در کتاب رشته ریاضی تدریس شده است  تداخل امواج که همیشه سوژه طراحان کنکور و نهایی مییاشد  در ابتدا مفهوم تداخل امواج…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه بیستم

در این جلسه که ویژه دانش آموزان رشته ریاضی است ، به برهمکنش دیگری از امواج میپردازیم که در آن موج با عبور از مانعی که شکافی از مرتبه طول…

جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه نوزدهم

در این ویدئو به آموزش مبحث شکست موج میرسیم ، در ابتدا قانون شکست عمومی بیان میشود و در ادامه قانون شکست اسنل را میخوانیم . این مبحث آخرین بخش…