شروع کنید

آموزش رایگان

تغییر حالت فیزیک دهم

حل نمونه سوال فصل اول

حل تعدادی سوال از فصل اول کتاب فیزیک پایه دهم تحت عنوان فیزیک و اندازه گیری

قاعده دست راست

شار مغناطیسی فیزیک یازدهم

آموزش بخش اول فصل ۴ کتاب فیزیک یازدهم ریاضی که البته در فصل سوم کتاب رشته تجربی است . از مباحثی که درک مفهوم آن بسیار مهم و تعیین کننده است شار مغناطیسی میباشد که در این ویدیو به آن پرداخته ایم