شروع کنید

آموزش رایگان

قاعده دست راست

میدان الکتریکی یکنواخت فیزیک یازدهم فصل اول

در این ویدیو که مربوط به فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی است به بیان یک نکته مهم و یک حل یک تست از سالهای اخیر کنکور در بخش میدان الکتریکی یکنواخت پرداخته ایم

تغییر حالت فیزیک دهم

تعادل گرمایی فیزیک دهم فصل چهارم

در این ویدیو به آموزش و تست زنی یکی از مهم ترین مباحث فیزیک پایه پرداخته ایم
تعادل گرمایی
مبحث شاخص فصل چهارم فیزیک دهم ریاضی و تجربی میحث تعادل گرمایی بین دو تا چند ماده است که در این ویدیو به سراغ آن رفته ایم

تغییر حالت فیزیک دهم

پایستگی انرژی مکانیکی فیزیک دهم فصل سوم

فصل سوم فیزیک دهم با عنوان کار و انرژی و توان یکی از مهم ترین فصل های فیزیک مکانیک بوده و همواره مورد توجه طراحان کنکور و سوالات امتحانی است
مبحثی که برای این ویدیو انتخاب کردیم ، پایستگی انرژی است ، البته در حضور نیروهای اتلافی

همچنین وجود بخشی از اطلاعات سوال در شکل میتواند از جذابیت های این تست باشد که به حل و بررسی آن میپردازیم

تغییر حالت فیزیک دهم

فشار مخزن فیزیک دهم فصل دوم

مهم ترین بخش از فصل دوم فیزیک دهم ، فشار شاره ها است و مسائل مربوط به لوله های آزمایشگاهی است
نکته و راه حل اصلی برای حل این سوالات ، نکته ی نقاط همتراز است ؛ هرگاه دو نقطه از یک شاره در یک ارتفاع باشند ، آن دو همتراز هستند و دارای فشار یکسانی میباشند

مسائل مربوط به بارومتر و مانومتر ها مهم ترین مسائل این فصل هستند که در این ویدیو علاوه بر مرور نکات این بخش به حل یک تست از آن پرداخته ایم ، با من همراه باشید

تغییر حالت فیزیک دهم

چگالی فیزیک دهم فصل اول

در این ویدیو به حل یک تست از مبحث چگالی که مربوط به فصل اول فیزیک دهم ریاضی و تجربی است میپردازیم

مبحث چگالی مهم ترین بخش این فصل بوده و احتمال طرح سوال از آن در کنکور سراسری و امتحانات پایه دهم خیلی بالا مییاشد

چگالی علی رغم داشتن تنها یک فرمول ، به صورت های متنوعی در آزمون ها مطرح میشود که مهم ترین آنها عبارت اند از
۱- چگالی آلیاژ ( مخلوط )
۲- چگالی جسم حفره دار
۳- مقایسه چگالی دو جسم

که برای هر یک از این موارد میبایست نکاتی را بلد باشیم

در این ویدیو یک تست از سوالات کنکور سالهای اخیر را حل کرده ایم و نکته ای از چگالی بیان شده است

حرکت شناسی فیزیک دوازدهم

نیمه عمر فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی

مبحث نیمه عمر از ساده ترین و پر تکرار ترین سوالات کنکور و امتحان نهایی درس فیزیک است که مربوط به بحث واپاشی هسته اتم بوده و در فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی و فصل ششم فیزیک دوازدهم ریاضی مطرح شده است .

در این ویدیو علاوه بر مرور نکات این بخش به حل یک تست جالب از این بخش میپردازیم که دیدن آن خالی از لطف نیست

حرکت شناسی فیزیک دوازدهم

معادله ریدبرگ فیزیک دوازدهم فصل پنجم

معادله ریدبرگ که مربوط به محاسبه ی طول موج های اتم هیدروژن در طیف خطی آن است از مهمترین مباحث فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی و فصل پنجم فیزیک دوازدهم ریاضی است که در این ویدیو به حل یک تست از آن پرداخته ایم

حرکت شناسی فیزیک دوازدهم

بازتاب موج فیزیک دوازدهم فصل چهارم

اولین برهم کنش امواج ، بازتاب است که هم برای امواج مکانیکی و هم امواج الکترومغناطیسی اتفاق می افتد که همگی از قانون بازتاب عمومی پیروی میکند و در این تست به بررسی آن پرداخته ایم

حرکت شناسی فیزیک دوازدهم

آسانسور فیزیک دوازدهم فصل دوم

در این ویدیو به حل یک تست از مبحث آسانسور فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی میپردازیم . سوالات آسانسور در کنکور و امتحان نهایی به دو دسته تقسیم میشوند ۱-…