شروع کنید

آموزش رایگان

تست دینامیک کنکور ۹۸

تست دینامیک کنکور ۹۸ رشته ریاضی

توی این ویدیو تست دینامیک کنکور ۹۸ رو حل میکنیم  این تست ترکیبی از ۳ نیروی خاص است که عبارت اند از :  نیروی وزن ، نیروی عمودی سطح و…

تست دینامیک کنکور ۹۸

دینامیک فیزیک دوازدهم سوال کنکور ۱۴۰۰

یک تست از مبحث دینامیک فیزیک دوازدهم مربوط به کنکور تجربی ۱۴۰۰ حل میکنیم توی این تست میخوایم نیروی وارد به جسم از طرف سطح رو محاسبه کنیم . منظور…

برآیند میدان الکتریکی

برآیند میدان الکتریکی فیزیک یازدهم

در این ویدیو به حل یک تست از برآیند میدان الکتریکی حل میکنیم .  در فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی بعد از آشنایی با بار الکتریکی  سراغ محاسبه…

تست دینامیک کنکور ۹۸

همرسی دو متحرک فیزیک دوازدهم فصل اول

در این ویدیو به حل یک سوال از مبحث همرسی دو متحرک از فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی میپردازیم در فصل اول بعد از معرفی مفاهیم حرکت شناسی به انواع…

تست گرما کنکور ۱۴۰۰

چگالی فیزیک دهم فصل اول

یکی از بخش های مهم در کنکور مبحث چگالی فیزیک دهم است  چگالی یعنی نسبت جرم یک جسم به حجم آن چگالی را با نماد (رو) نشان میدهیم و واحد…

برآیند میدان الکتریکی

آموزش قانون کولن فیزیک یازدهم

در این ویدیو به آموزش قانون کولن از فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی می پردازیم . در فصل اول فیزیک یازدهم در ابتدا نکاتی از بارهای الکتریکی می…

برآیند میدان الکتریکی

خازن فیزیک یازدهم فصل اول

در این ویدیو به حل تست از مبحث خازن فیزیک یازدهم فصل اول می پردازیم.  خازن وسیله ای است که می تواند بار و انرژی الکتریکی را در خود ذخیره…

تست گرما کنکور ۱۴۰۰

تبدیل واحد فیزیک دهم

در این جلسه به مبحث مهم تبدیل واحد فیزیک میپردازیم. تبدیل واحد بعد از درک مفهوم کمیت ها در فیزیک ، به مبحث یکا یا واحد میرسیم. مثلا برای کمیت…

تست گرما کنکور ۱۴۰۰

ترمودینامیک فیزیک دهم ریاضی فصل پنجم

در این ویدیو یک تست از ترمودینامیک فیزیک دهم ریاضی میکنیم ترمودینامیک فصل پنجم کتاب فیزیک دهم و ویژه رشته ریاضی است . در این فصل به بررسی رفتار گازها…