شروع کنید

مشاوره فیزیک

نمایش همه
کتاب درسی فیزیک

اهمیت کتاب درسی فیزیک

در این مطلب به بررسی اهمیت کتاب درسی فیزیک می پردازیم فکر کنم همه هم نظر هستیم که کتاب درسی منبع کامل و کافی برای تسلط به درس فیزیک نیست…

آموزش فیزیک

نمایش همه
تحلیل آزمون قلمچی

تحلیل آزمون قلمچی ۲۰ آبان ۱۴۰۱

تحلیل آزمون قلمچی مورخ ۲۰ آبان ۱۴۰۱ در این ویدیو سوال پنجم درس فیزیک از آزمون رشته تجربی رو تحلیل کرده ایم توی این سوال به کمک نمودار سرعت زمان…